Rheoli plâu

Byddwn yn trin y plâu canlynol o fewn eiddo’r cyngor yn rhad ac am ddim:

  • llygod mawr
  • llygod bach
  • chwain
  • cocrotsis
  • pycs

Mae cyngor ar gael ar ddelio â phlâu eraill y tu allan i’ch cartref gan Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain.

Dim ond un cwrs o driniaeth y byddwn yn ei roi.  Gellir ailgodi tâl arnoch chi os mai’ch gweithredoedd chi sydd wedi achosi’r pla. Os byddwch yn methu â chadw apwyntiad, byddwn yn atal y driniaeth a byddwch chi’n gyfrifol am wneud eich trefniadau’ch hun i reoli’r pla ar eich traul eich hun.

Ffurflen hysbysu:

Eich manylion

Eich Cyfeiriad: