Llwyn Eirin

Mae Llwyn Eirin yn ddatblygiad newydd arloesol – y tai cyngor cyntaf i ni eu hadeiladu ers 30 o flynyddoedd!

Ynglŷn â Llwyn Eirin

Mae Llwyn Eirin yn ddatblygiad newydd arloesol – y tai cyngor cyntaf i ni eu hadeiladu ers 30 o flynyddoedd! Mae Llwyn Eirin wedi’i leoli yn Sir Ddinbych a bydd yn cynnwys 18 o dai pâr dwy a phedair ystafell wely ar rent cymdeithasol. 

Mae’r tai carbon isel hyn, a fydd yn cael eu hadeiladu a’u hardystio i safon arbed ynni Passivhaus, yn rhan o darged y Cyngor i ddarparu 170 o dai cyngor newydd erbyn 2022.  I gael gwybod mwy am y cartrefi arloesol hyn, cliciwch yma

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon wrth i’r prosiect symud yn ei flaen.

Mathau o dai

Bydd y datblygiad cyffrous hwn yn cynnwys dau wahanol fath o dŷ pâr safon Passivhous.

Tai 2 ystafell wely gyda chegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw (dim nwyddau gwyn wedi’u cynnwys) 

Toiled i lawr y grisiau

2  ystafell wely

Ystafell ymolchi fawr gyda chawod drydan dros y bath

Bleindiau a gorchudd lloriau wedi’u cynnwys

System wresogi Passivhous

Llefydd parcio

Band Eang Ffeibr Cyflym iawn ar gael (cyflymder lawrlwytho <1Gbps)

Tystysgrif Perfformiad Ynni – Gradd A (i'w gadarnhau)

Band Treth y Cyngor (i'w gadarnhau)

Tal Gwasanaeth (i'w gadarnhau) 

Ar gael fis Gwanwyn 2022

Cynllun llawr tŷ deulawr math 1, dwy ystafell wely gyda chegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw.

Cynllun llawr tŷ deulawr math 2, dwy ystafell wely gyda chegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw.

Cynllun llawr tŷ deulawr math 3, dwy ystafell wely gyda chegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw.

Cynllun llawr tŷ deulawr math 4, dwy ystafell wely gyda chegin/ystafell fwyta ac ystafell fyw.

4 ystafell wely gyda chegin ac ystafell fyw/ystafell fwyta (dim nwyddau gwyn wedi'u cynnwys)

Toiled i lawr y grisiau

4 ystafell wely

Ystafell ymolchi fawr ar y llawr cyntaf gyda chawod drydan dros y bath

Toiled ar yr ail lawr

Bleindiau a gorchuddion llawr wedi’u cynnwys

System Wresogi Passivhaus

Llefydd parcio.

Band Eang Ffeibr Cyflym iawn ar gael (cyflymder lawrlwytho <1Gbps)

Tystysgrif Perfformiad Ynni – Gradd A (i'w gadarnhau)

Band Treth y Cyngor (i'w gadarnhau)

Tal Gwasanaeth (i'w gadarnhau)

Ar gael fis Gwanwyn 2022

Cynllun llawr tŷ tri llawr math 1, pedair ystafell wely gyda chegin ac ystafell fyw/ystafell fwyta.

id="siteplan">Math 2

Cynllun llawr tŷ tri llawr math 2, pedair ystafell wely gyda chegin ac ystafell fyw/ystafell fwyta.

Cynllun y Safle

Llun o gynllun ystâd cul-de-sac ar gyfer 22 o gartrefi pâr gyda ffordd ar ystâd Llwyn Eirin.

Glas

 

= 4 gwely   Melyn

 

= 2 wely

 

 
Site Plan

 

Galeri

I wneud ymholiad

I gael rhagor o wybodaeth am ein tai newydd, cysylltwch â ni.

Diweddariad Cymunedol

Mai 2021

Iau 2021

Rhagfyr 2021

Hydref 2022

Ymwadiad

Nodwch os gwelwch yn dda fod y lluniau a ddangosir i ddibenion enghreifftiol yn unig ac ni fydd unrhyw wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y ddogfen hon yn ffurfio unrhyw ran o gytundeb. Mae’r holl fesuriadau a roddwyd yn rhai bras. 

 

Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru