Cwcis

Defnyddio cwcis

Ffeiliau wedi’u cadw ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur ydi cwcis ar ôl i chi ymweld â gwefan. Rydym ni’n defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ynglŷn â’ch defnydd o wefan taisirddinbych.co.uk, fel y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.

Gwasanaethau’r Awdurdodau Lleol

Mae’r rhan fwyaf o’r dolenni ar y wefan yn mynd â chi at wasanaethau sy’n cael eu rhedeg gan adrannau eraill o’r awdurdod lleol neu’r llywodraeth, e.e. gwasanaeth ar-lein Credyd Cynhwysol yr Adran Gwaith A Phensiynau neu we-sgwrs Cyllid A Thollau Ei Mawrhydi. Efallai y bydd y gwasanaethau hyn yn gosod cwcis ychwanegol ac, os felly, bydd ganddyn nhw eu polisi cwcis eu hunain a dolen ato.

Sut mae cwcis yn gweithio?

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am gwcis, ewch i wefan cliciwch yma

Y cwcis rydym ni’n eu defnyddio

Rydym ni’n defnyddio technoleg cwcis i helpu i gadw cofnod o’r ymwelwyr i’n safle ac i alluogi swyddogaethau penodol ein gwasanaethau gwe fel mewngofnodi i ardaloedd diogel a phrosesu cofrestriadau. Mae cwcis yn ddarnau o ddata sy’n aml yn cael eu creu pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan, ac sy’n cael eu storio yng nghyfeiriadur cwcis eich cyfrifiadur. Efallai y bydd nifer o gwcis yn cael eu creu pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan taisirddinbych.co.uk. Dydi’r cwcis hyn ddim yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, ac nid oes modd eu defnyddio i adnabod defnyddiwr unigol.

Fe allwch chi osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Os nad ydych chi’n gwybod sut i wneud hyn, cysylltwch â ni gan nodi manylion eich porwr – ac fe wnawn ni’n gorau i’ch helpu chi. Cofiwch, os ydych chi’n gosod eich porwr i beidio â derbyn cwcis efallai na fydd rhai nodweddion manylach yn gweithio’n iawn.

Mae’r tablau isod yn egluro pa gwcis sydd wedi’u gosod ar ein gwefan a pham:

System Rheoli Cynnwys

Enw’r cwci Pwrpas
django_language Fe'i defnyddir i storio dewis iaith y defnyddiwr.

Google Analytics

Enw’r cwci Pwrpas
_ga Fe'i defnyddir i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio'r wefan.
_gid Fe'i defnyddir i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio'r wefan.
_gat_gtag_UA_* Fe'i defnyddir i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio'r wefan.

Twitter (cdn.syndication.twimg.com)  

Enw’r cwci Pwrpas
lang Yn cofio dewis iaith y defnyddiwr.


Fedra i ddileu neu gyfyngu ar gwcis?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n caniatáu’r cwcis uchod ond, os ydych chi’n penderfynu dileu neu reoli pa gwcis rydych chi’n caniatáu, yna fe gewch chi hyd i wybodaeth ynglŷn â hyn yn aboutcookies.org.

Dileu neu wrthod cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe wedi’u gosod i dderbyn cwcis. Os nad oes arnoch chi eisiau derbyn cwcis, efallai y bydd modd i chi newid y gosodiadau ar eich porwr gwe i wrthod pob cwci neu i roi gwybod i chi bob tro mae cwci yn cael ei anfon i’ch cyfrifiadur – gan roi’r dewis i chi dderbyn neu wrthod cwcis.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn gadael i chi reoli cwcis drwy osodiadau’r porwr. Os nad oes arnoch chi eisiau derbyn cwcis gan y wefan hon, ewch i’ch gosodiadau cwcis dan osodiadau preifatrwydd eich dewisiadau porwr ac ychwanegwch ein parth at y rhestr o wefannau nad oes arnoch chi eisiau derbyn cwcis ganddyn nhw.

Am fwy o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i http://www.allaboutcookies.org neu GOV.UK.

I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics ar bob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Os ydych chi’n gosod eich porer i wrthod cwcis, mae’n bosibl na fydd rhai swyddogaethau ar wefannau yn gweithio.