Prydau ysgol

Mae Sir Ddinbych wedi ymrwymo i hybu bwyta’n iach ac mae’n cydweithio’n frwd ag ysgolion i hyrwyddo iechyd a lles disgyblion.

Mae ysgolion yn parhau i ddarparu’r bwyd gorau posibl ac am weld pobl ifanc yn Sir Ddinbych yn darganfod ac yn mwynhau bwydydd newydd a diddorol.  I gael rhagor o wybodaeth am fwydlenni prydau ysgol, talu heb arian parod a phrydau ysgol am ddim, cliciwch yma.