Cynnwys i wefan y gwobrau

Mae’n gyffrous i gyhoeddi'r eenillwyr r gwobrau Tenantiaid Tai Sir Ddinbych eleni!!

Llongyfarchiadau i:

Prosiect Cymunedol y Flwyddyn

Gwasanaeth Cwsmer Tai Sir Ddinbych y Flwyddyn

Cymydog Da’r Flwyddyn

Community Project

Canolfan Ni / Hwb Cymunedol Pengwern, Llangollen & Corwen

Customer Service

Owen Evans, Canolfan Ieuenctid Prestatyn

Good Neighbour

Gwyndaf 'Jock' Davies, Rhuthun

Preswylwyr Tai / Grŵp Cymunedol y Flwyddyn

Arwr Cymunedol y Flwyddyn

Tenant y Flwyddyn

Community Resident Group

Cymdeithas Trigolion Trem Y Foel, Rhuthun

Lockdown Hero

Deborah Holmes, Y Rhyl

Tenant of the year

Gwenda Williams, Llanbedr DC

Tenant Ifanc y Flwyddyn

Gardd y Flwyddyn - Ardal Gymunedol

Gardd y Flwyddyn - Cymuned

Young Tenant of the year

Makayla Flynn, Y Rhyl

Communal Garden

Gardd Gymunedol Llys Offa

Community Garden

Llangynhafal & Gardd Gymunedol Gellifor

Gardd Tenant y Flwyddyn

Gwobr Tai Sir Ddinbych – Cydnabyddiaeth Arbennig

 

Tenant Garden

Mr Scourfield and Mrs Philip, Corwen

Special Recognistion

Adam Garvey a Richard Jones o GGS Heating ar gyfer perfformio CPR ac achub bywyd tenant.

 

 

Llongyfarchiadau i bawb am wneud hwn yn ddathliad mor arbennig a diolch i'n noddwyr i gyd.