Gwobrau

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, mae'n resyn mawr ein bod wedi penderfynu canslo ein gwobrwyon tenantiaid tai yn Sir Ddinbych eleni fel rhagofal. Mae enwebiadau bellach wedi cau a chânt eu cario drosodd i 2021.

Cadwch lygad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn gynnar y flwyddyn nesaf ar gyfer ein dyddiad newydd!