Rhent a Ffioedd

Bydd eich rhent sylfaenol yn talu costau atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw wedi'i gynllunio, ynghyd â chostau rheoli eich tenantiaeth.

Yn ogystal â'r rhent sylfaenol, bydd taliadau gwasanaeth sy'n benodol i eiddo hefyd yn daladwy.

Mae gennym nifer o garejys i'w rhentu ac os hoffech gael gwybodaeth am y rhain a sut i wneud cais, ewch yma.

Rhent sylfaenol ein tai, ar gyfer tenantiaethau newydd o 1 Ebrill, 2023 yw:

Math o eiddo

Rhent sylfaenol yr wythnos

Fflat un ystafell

£76.45

Fflat unllawr/deulawr ag 1 ystafell wely

£86.01

Fflat unllawr/deulawr â 2 ystafell wely

£95.57

Fflat unllawr/deulawr â 3 ystafell wely

£105.13

Tŷ/byngalo ag 1 ystafell wely

£95.07

Tŷ/byngalo â 2 ystafell wely

£105.62

Tŷ/byngalo â 3 ystafell wely

£116.19

Tŷ â 4 ystafell wely

£126.76

5 bed house

£137.31

 

 

Garej (i denantiaid y Cyngor)

£8.27

Garej (i rai nad ydynt yn denantiaid y Cyngor)

£9.92

Nodwch, mae’r rhent uchod yn eithrio taliadau gwasanaeth sy’n benodol i eiddo.

Am ein crynodeb buddsoddi diweddaraf, cliciwch yma.