Rhent a Ffioedd

Rhent sylfaenol ein tai, ar gyfer tenantiaethau newydd o 6 Ebrill, 2020 yw:

Math o eiddo Rhent sylfaenol yr wythnos
Fflat un ystafell £69.58
Fflat unllawr/deulawr ag 1 ystafell wely £78.28
Fflat unllawr/deulawr â 2 ystafell wely £86.98
Fflat unllawr/deulawr â 3 ystafell wely £95.67
Tŷ/byngalo ag 1 ystafell wely £86.52
Tŷ/byngalo â 2 ystafell wely £96.13
Tŷ/byngalo â 3 ystafell wely £105.74
Tŷ â 4 ystafell wely £115.36
Tŷ â 5 ystafell wely £124.97
   
Garej (i denantiaid y Cyngor) £7.53
Garej (i rai nad ydynt yn denantiaid y Cyngor) £9.04

Nodwch, mae’r rhent uchod yn eithrio taliadau gwasanaeth sy’n benodol i eiddo