Y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon a phob cyfrif cyfryngau cymdeithasol gyda’r wybodaeth berthnasol i’n tenantiaid ynghylch ein hymateb i’r sefyllfa gyfredol a dolenni defnyddiol i wefannau eraill.

More

Gwirfoddolwyr Natur er Budd Iechyd yn helpu pathewod

Mae gwirfoddolwyr wedi helpu i adeiladu 20 o flychau nythu ar gyfer pathewod ym Mhrestatyn.

More

Dathlu cyflawniadau gwych mewn seremoni gwobrau tai sirol

Mae tenantiaid Tai Sir Ddinbych wedi cael eu gwobrwyo am eu cyflawniadau yn y seremoni Gwobrau Tenantiaid Tai Sir Ddinbych gyntaf erioed a gynhaliwyd yn y Rhyl yr wythnos hon.

More

Gwahodd ymgeiswyr am wobrau tai pwysig

Mae Tai Sir Ddinbych yn falch o gyhoeddi gwobrau newydd sbon, i anrhydeddu tenantiaid am eu cyflawniadau a’u gwaith yn eu cymunedau lleol.

More
1
2
3