Y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon a phob cyfrif cyfryngau cymdeithasol gyda’r wybodaeth berthnasol i’n tenantiaid ynghylch ein hymateb i’r sefyllfa gyfredol a dolenni defnyddiol i wefannau eraill.

More

Cymeradwyo datblygiad cartrefi cymdeithasol ym Mhrestatyn

Mae gwaith ar fin cychwyn ar adeiladu rhandai newydd ym Mhrestatyn ar gyfer tenantiaid ag anawsterau symud o gwmpas.

More

Enwi datblygiad tai ar ôl Eirin Dinbych

Mae datblygiad tai newydd yn Ninbych sy'n effeithlon o ran ynni wedi’i enwi ar ôl un o gynnyrch hynaf y dref.

More

Mae gwaith wedi dechrau ar bedwar fflat effeithlon o ran ynni ym Mhrestatyn

Mae Tai Sir Ddinbych wedi dechrau adeiladu pedwar fflat un ystafell wely ar safle hen ffreutur Ysgol Bodnant ar Ffordd Caradoc.

More
1
2
3