Y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon a phob cyfrif cyfryngau cymdeithasol gyda’r wybodaeth berthnasol i’n tenantiaid ynghylch ein hymateb i’r sefyllfa gyfredol a dolenni defnyddiol i wefannau eraill.

More

Gwirfoddolwyr Natur er Budd Iechyd yn helpu pathewod

Mae gwirfoddolwyr wedi helpu i adeiladu 20 o flychau nythu ar gyfer pathewod ym Mhrestatyn.

More

Dathlu cyflawniadau gwych mewn seremoni gwobrau tai sirol

Mae tenantiaid Tai Sir Ddinbych wedi cael eu gwobrwyo am eu cyflawniadau yn y seremoni Gwobrau Tenantiaid Tai Sir Ddinbych gyntaf erioed a gynhaliwyd yn y Rhyl yr wythnos hon.

More

Gwahodd ymgeiswyr am wobrau tai pwysig

Mae Tai Sir Ddinbych yn falch o gyhoeddi gwobrau newydd sbon, i anrhydeddu tenantiaid am eu cyflawniadau a’u gwaith yn eu cymunedau lleol.

More

Gweddnewid tai ar dair ystad yn Ninbych

Bydd eiddo'r Cyngor ar dair ystad dai yn Ninbych Uchaf yn cael ei weddnewid yn allanol yn ddiweddarach eleni, yn rhan o’r buddsoddi parhaus gan y Cyngor yn ei eiddo.

More
1
2
3