Adrodd ar rywbeth sydd angen ei drwsio

Gwyddwn ei fod yn anodd pan fydd rhywbeth yn torri yn eich cartref.  Gall fod yn nam trydanol, nam ar y bwyler, gwaith plymio neu’r to, ac rydym yma i’ch helpu. Ein nod bob tro yw trwsio unrhyw nam yn eich cartref yr ydym yn gyfrifoldeb amdano cyn gynted ag y gallwn.

Nwy

Os gallwch arogli nwy, neu fod nwy wedi dianc - trowch i ffwrdd yn y prif gyflenwad a ffoniwch Wales & West Utilities ar 0800 111 999 ar unwaith.

Ar gyfer trwsio cyflenwad nwy heb fod yn argyfwng ffoniwch Liberty Gas ar 0330 333 8384

Dŵr

Os ydych wedi colli eich cyflenwad dŵr yn llwyr yn eich cartref cysylltwch â Dŵr Cymru ar 0800 052 0130.

Atgyweiriadau Argyfwng

Os oes yna argyfwng yn eich cartref h.y. risg i’ch eiddo neu fywyd, mae’n bwysig eich bod yn ffonio ni ar unwaith i riportio’r broblem. Gallwch gysylltu â ni:

Dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 08:30am - 17:00pm ar 01824 706000

Tu allan i oriau gwaith ar 0300 123 30 68