Ein polisïau

Mae Tai Sir Ddinbych yn rhan o Gyngor Sir Ddinbych ac felly mae'n mabwysiadu nifer o'r polisïau a'r gweithdrefnau corfforaethol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, ar gyfer gwasanaethau cwsmeriaid, diogelu data, llywodraethu ac iechyd a diogelwch.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cynllun corfforaethol, cynllun iaith Gymraeg, diogelu data a mwy, cliciwch yma.

Ar gyfer ein polisïau sy'n benodol i'n gwefan, cliciwch ar y lincs isod: