Cartrefi newydd

Rydyn ni’n bwriadu codi 170 o dai cyngor newydd sbon am y tro cyntaf mewn chwarter canrif. Ein bwriad yw adeiladu cartrefi mawr eu hangen o safon uchel i bobl Sir Ddinbych. Mae nifer o brosiectau wedi dechrau eisoes, yn cynnwys:

  • The Dell, Prestatyn
  • Safle hen ysgol Bodnant, Prestatyn
  • Hen fflatiau Pennant, Dinbych
  • Stryd Henllan, Dinbych
  • Ffordd Brighton, y Rhyl
  • Hen siop Next (y lloriau uchaf), y Rhyl
  • Hen siop Granite (y lloriau uchaf), y Rhyl

Bydd rhagor o fanylion ar gael cyn hir am y prosiectau hyn a rhai newydd.

Ymgynghori cyn cynllunio presennol:

Hen Lyfrgell, Ffordd Llys Nant, Prestatyn