Cartrefi newydd

Rydyn ni’n bwriadu codi 170 o dai cyngor newydd sbon am y tro cyntaf mewn chwarter canrif. Ein bwriad yw adeiladu cartrefi mawr eu hangen o safon uchel i bobl Sir Ddinbych. Mae nifer o brosiectau wedi dechrau eisoes, yn cynnwys:

Bydd rhagor o fanylion ar gael cyn hir am y prosiectau hyn a rhai newydd.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ymgynghoriadau cyn-gynllunio.

Prosiectau wedi'u cwblhau: