Lleithder ac anwedd

Beth yw lleithder ac anwedd?

Mae lleithder yn cael ei achosi pan fydd aer cynnes a llaith yn oeri, neu yn taro arwyneb oer ac yna diferion o ddŵr yn ymddangos. Yn aml mae hyn yn digwydd mewn ystafelloedd ymolchi pan fydd eich drych a’ch ffenestri yn stemio. Os na fyddwch yn cadw ar ben hyn, gall dyfu yn fowld du ar eich waliau a’ch nenfydau.

Beth sy’n achosi hyn?

Rydych chi, eich teulu a’ch anifeiliaid anwes i gyd yn cynhyrchu lleithder wrth anadlu a chwysu yn eich cartrefi. Mae lleithder hefyd yn dod:

  • drwy gael bath neu gawod
  • sychu ein dillad tu mewn, yn enwedig ar reiddiaduron
  • coginio neu olchi llestri

Mae'n bwysig sychu unrhyw anwedd oddi ar ffenestri a waliau cyn gynted ag y mae'n ymddangos drwy ddefnyddio cadach tamp tafladwy neu lanhawyr tŷ eraill sydd ar gael.  Os bydd mowld du yn ymddangos ffoniwch ein llinell gymorth ar 01824 706000 am ragor o gyngor.

Awgrymiadau i osgoi mowld a lleithder

Gellir osgoi lleithder drwy:

  • sicrhau bod tymheredd cyson yn eich cartref a digon o awyru
  • defnyddio gwyntyll echdynnu os oes un wedi’i osod
  • lleihau cyfanswm y lleithder y byddwch yn ei gynhyrchu yn eich cartref
  • cadw tyllau aer ffenestri ar agor bob amser, gan greu tymheredd cyson. Mae hyn
  • yn fwy cost effeithiol nag agor a chau ffenestri drwy’r adeg.

Llun yn dangos awgrymiadau ar sut i helpu gyda lleithder a chyddwysiad. Rhestrir rhai o'r rhain ar y dudalen.

Rydym yma i helpu

Os ydych yn teimlo fod gennych broblem gyda lleithder neu anwedd dylech adael i ni wybod (link to contact us page) fel y gallwn edrych i mewn i’r peth. Weithiau, nid mater trwsio a chynnal a chadw ydyw, felly mae'n bwysig dilyn y cyngor a amlinellir yma.

Biliau Gwresogi:

Mae pob un ohonom yn poeni am filiau gwresogi, yn arbennig yn ystod y gaeaf. Os hoffech gael rhagor o gyngor ar sicrhau eich bod yn cael y fargen orau ar gyfer eich biliau ynni neu'r ffordd orau o reoli'ch system wresogi, cysylltwch â ni (link to contact us). Rydym yn cydweithio â Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych i roi cyngor annibynnol ar y defnydd gorau o wresogi, biliau ynni a thariffau.