Hamdden

Mae Hamdden Sir Ddinbych wedi ymrwymo i wella ansawdd bywyd y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Ddinbych.  Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am ganolfannau hamdden, aelodaeth, archebu ar-lein, dosbarthiadau, rhaglenni nofio a gweithgareddau eraill mewn canolfan sy’n agos i chi, cliciwch yma.