Cymryd rhan

Mewn arolwg diweddar, roedd 75% ohonoch wedi dweud eich bod yn fodlon ein bod yn gwrando ar eich barn ac yn gweithredu arni.  Rydym am weld pob un ohonoch yn cymryd rhan ac:

  • yn mynegi’ch barn am y ffordd o ddarparu ein gwasanaethau,
  • yn gweithio mewn partneriaeth â ni i barhau i wella ein cartrefi a chymunedau,
  • yn gallu darparu adborth i ni i wella ein gwasanaethau.

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn falch o glywed gennych. Os hoffech chi wirfoddoli a chymryd rhan, mae nifer o gyfleoedd a gweithgorau gennym, yn cynnwys:

  • Darparu deunydd ar gyfer ein cylchlythyr
  • Adborth gan denantiaid
  • Parcmyn
  • Cynhwysiant digidol
  • Cynhwysiant ariannol
  • Datblygu cymunedol

Os oes gennych chi unrhyw sgiliau a allai ein helpu i gyflawni ein hymrwymiad i fuddsoddi yn ein cymunedau a’u gwella, neu os ydych am ddatblygu sgiliau newydd, cysylltwch â ni.

Hefyd mae cyfleoedd eraill yn Sir Ddinbych i wirfoddoli a bod yn rhan o’ch cymuned.  Mae Cyngor Sir Ddinbych am gynyddu nifer y cyfleoedd i wirfoddoli ac yn cydnabod y cyfraniad gan wirfoddolwyr at wella iechyd a llesiant eu cymunedau.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ffyrdd i chi wirfoddoli yn Sir Ddinbych yma.