Eich cymuned

Mewn arolwg diweddar, dywedodd 88% ohonoch eich bod yn fodlon ar eich cymdogaeth fel lle i fyw.

Ein gweledigaeth yw eich helpu chi a’r gymuned o’ch amgylch i fanteisio ar gyfleoedd i gymryd rhan yn y broses o lunio ein gwasanaethau a chael eich grymuso yn eich cymunedau. Mae nifer o wasanaethau yn ein cymunedau sy’n gallu hyrwyddo hyn.