Cyngor a chymorth

Rydyn ni ar gael i’ch helpu bob amser drwy roi cyngor a chymorth ar eich arian, eich cartref, eich tenantiaeth, a’ch cymuned ac yn y blaen. Gallwch gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth neu edrychwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth a chyngor defnyddiol.

Dyma rai gwefannau defnyddiol sy’n cynnig rhagor o wybodaeth:

https://www.citizensadvice.org.uk/local/denbighshire/
https://sheltercymru.org.uk/
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en
https://www.stepchange.org/
https://thewallich.com/
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/contact-us/visit-us/council-offices.aspx
Canolfan Waith y Rhyl, Shotton a Wrecsam