Rhoi gwybod i ni am newid

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau a all effeithio ar eich tenantiaeth neu’ch cartref. Gall hyn fod yn newid enw, newid rhif ffôn symudol, eich statws cyflogaeth etc. Os hoffech chi gael sgwrs â ni am hyn, siaradwch â’r Swyddog Tai neu llenwch y ffurflen gysylltu.