Dysgu a hyfforddi

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i bobl ddilyn cyrsiau dysgu a hyfforddi ledled Sir Ddinbych.

Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, yn ddi-waith ac mewn tlodi, neu’n wynebu’r risg honno, ac am gael cymorth i gael gwaith neu symud ymlaen yn eich swydd, gallwn ni helpu drwy ddarparu cymorth a chyfarwyddyd ar gyfer y canlynol:

 • Cymhelliant a hyder
 • Cyngor a chyfarwyddyd un-i-un
 • Cyfleoedd hyfforddi
 • Gwirfoddoli
 • Ysgrifennu CV
 • Profiad gwaith
 • Technegau cyf-weld
 • Ymgeisio am swyddi
 • Cyllid personol
 • Cyfrifoldebau gofalu
 • Unrhyw beth arall sy’n eich atal rhag cael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Os hoffech chi ofyn am gymorth, ewch i.

Mae nifer o gyfleoedd eraill hefyd yn Sir Ddinbych i wella’ch dysgu ar gyfer grwpiau cymunedol. Er enghraifft, gallwch hyfforddi mewn:

 • Cymorth Cyntaf a Chymorth Cyntaf Argyfwng
 • Hylendid Bwyd
 • Ymarferion mewn cadair
 • Codi a chario
 • Gwaith ieuenctid
 • Pobl ifanc
 • Hyfforddiant ar gynnwys anabledd
 • Arweinwyr Chwaraeon Cymunedol, ac yn y blaen.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i.