Llifogydd

Os byddwch yn cael llifogydd neu os hoffech chi gael cyngor ar hyn, ewch at ein tudalennau cynghori drwy ddilyn y dolenni isod:

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/atal-troseddau-ac-achosion-brys/cyngor-brys/llifogydd.aspx