Llifogydd

Os byddwch yn cael llifogydd neu os hoffech chi gael cyngor ar hyn, ewch at ein tudalennau cynghori drwy ddilyn y dolenni isod:

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/argyfyngau/llifogydd.aspx