Ieuenctid

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Ddinbych yn cefnogi pobl ifanc 11-25 mlwydd oed, gan ddarparu ymyriadau cyffredinol a phenodol.

Mae swyddogion ieuenctid yn darparu gwasanaeth ledled y sir drwy amrywiaeth o ddulliau i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc.  Mae’r rhain yn cynnwys darpariaeth mewn canolfannau fel canolfannau ieuenctid ac adeiladau cymunedol, yn ogystal â phrosiectau allgymorth sy’n cynnwys gemau stryd. I gael rhagor o wybodaeth neu i gymryd rhan, cliciwch yma.