Ein cartrefi

Rydyn ni’n falch o’r ffaith bod ein cartrefi o’r safon uchaf posibl a’u bod wedi cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) ers 2014. Maen nhw’n gartrefi y gall ein tenantiaid fod yn falch ohonynt. Mae rhagor o wybodaeth am SATC ar gael yma.