Gwella’ch rhagolygon am waith

Mae nifer o gyfleoedd ar gael i helpu pobl i ddysgu a dilyn cyrsiau hyfforddi ledled Sir Ddinbych. Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod mewn perygl o fynd yn ddi-waith ac o fynd i dlodi ac am gael help i gael gwaith neu ddod ymlaen yn y gwaith, gallwn ni helpu drwy ddarparu cymorth a chyfarwyddyd ar y canlynol:

 • Cymhelliant a hyder
 • Cyngor a chyfarwyddyd un-i-un
 • Cyfleoedd i hyfforddi
 • Gwirfoddoli
 • Ysgrifennu CV
 • Profiad gwaith
 • Technegau cyf-weld
 • Gwneud cais am swyddi
 • Cyllid personol
 • Cyfrifoldebau gofalu
 • Unrhyw beth arall sy’n eich atal rhag cael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Os hoffech wneud cais am gymorth, ewch i.

Gwefannau defnyddiol eraill:

OPUS
ADTRAC
Coleg Llandrillo