Addurno

Wedi i chi fod yn eich cartref am fwy na 12 mis a dod yn denant diogel, gallwch wneud gwelliannau i’ch cartref ar ôl cael caniatâd.

Rydych yn rhydd i addurno’ch cartref ond rhaid i chi ei adfer i’w gyflwr gwreiddiol pan fydd eich tenantiaeth yn dod i ben. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.