Amdanon ni

Ein Gweledigaeth

Mewn arolwg diweddar, dywedodd 79% o’r tenantiaid eu bod yn fodlon gyda’r gwasanaeth cyffredinol a ddarparwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. O ganlyniad, ein gweledigaeth yw:

  • Datblygu ein cynllun datblygu cymunedol, trwy siarad gyda thenantiaid ynglŷn â sut gallwn weithredu ar eu hadborth.
  • Tenantiaid i gymryd mwy o ran wrth siapio ein gwasanaethau. 
  • Edrych ar fwy o ffyrdd i weithio gyda’n cymunedau.

Gallwn ond gyflawni hyn trwy weithio gyda’n tenantiaid i barhau i godi ein safonau i’r lefel uchaf posib. I gael mwy o wybodaeth, cliciwch yma