Amdanon ni

Ein gweledigaeth

Mewn arolwg diweddar, dywedodd 91% o’n tenantiaid eu bod yn fodlon ar y gwasanaeth cyffredinol rydym yn ei ddarparu iddynt. Ein gweledigaeth yw:

  • Galluogi ein tenantiaid a’r gymuned ehangach i gael cyfleoedd i gymryd rhan,
  • ymwneud â llunio ein gwasanaethau
  • cael eu grymuso yn eu cymunedau a’u bywydau eu hunain.

Yr unig ffordd i ni gyflawni hyn yw drwy gydweithio â’n tenantiaid i barhau i godi ein safonau i’r lefel uchaf posibl.