Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Bydd Cyngor Sir Ddinbych (CSD) yn defnyddio eich data personol at ddiben penodol prosesu eich cais wrth lenwi'r ffurflen hon. Er mwyn prosesu'ch cais, bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda chontractwyr a chyflenwyr cymeradwy. Ni fydd CSD yn rhannu'r wybodaeth hon gydag unrhyw drydydd parti arall oni bai bod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni wneud hynny.

Os ydych chi'n teimlo bod CSD wedi cam-drin eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth trwy ymweld â'u gwefan neu ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113. Am wybodaeth bellach ynghylch sut mae CSD yn prosesu data personol a'ch hawliau, os gwelwch yn dda gweler ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan:

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/cyfreithiol/preifatrwydd.aspx