Y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon a phob cyfrif cyfryngau cymdeithasol gyda’r wybodaeth berthnasol i’n tenantiaid ynghylch ein hymateb i’r sefyllfa gyfredol a dolenni defnyddiol i wefannau eraill.

More

Enwi datblygiad tai ar ôl Eirin Dinbych

Mae datblygiad tai newydd yn Ninbych sy'n effeithlon o ran ynni wedi’i enwi ar ôl un o gynnyrch hynaf y dref.

More

Mae gwaith wedi dechrau ar bedwar fflat effeithlon o ran ynni ym Mhrestatyn

Mae Tai Sir Ddinbych wedi dechrau adeiladu pedwar fflat un ystafell wely ar safle hen ffreutur Ysgol Bodnant ar Ffordd Caradoc.

More

Gwirfoddolwyr Natur er Budd Iechyd yn helpu pathewod

Mae gwirfoddolwyr wedi helpu i adeiladu 20 o flychau nythu ar gyfer pathewod ym Mhrestatyn.

More
1
2
3