Y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon a phob cyfrif cyfryngau cymdeithasol gyda’r wybodaeth berthnasol i’n tenantiaid ynghylch ein hymateb i’r sefyllfa gyfredol a dolenni defnyddiol i wefannau eraill.

More

Gwobr y Deyrnas Unedig i gynllun adfywio tai yn y Rhyl

Mae cynllun tai arloesol sy’n rhan ganolog o gynllun adfywio’r Rhyl wedi ennill gwobr bwysig ar lefel y Deyrnas Unedig.

More

Cannoedd o denantiaid wedi cymryd rhan mewn cyfres o sioeau teithiol ledled y Sir

Cynhaliodd Tai Sir Ddinbych saith digwyddiad dros yr haf i ymgysylltu â thenantiaid, darparu gweithgareddau am ddim i blant a chodi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau sydd ar gael.

More

Cychwyn ymgynghoriad ar gynllun rhandai

Mae ymgynghoriad yn cael ei lansio ar gynlluniau i adeiladu rhandai ym Mhrestatyn a fydd yn addas ar gyfer tenantiaid â symudedd cyfyngedig.

More

Prosiect newydd sy’n pontio'r cenedlaethau yn Ninbych

Ers mis Ionawr, mae Ysgol y Parc wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych

More
1
2
3