Y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon a phob cyfrif cyfryngau cymdeithasol gyda’r wybodaeth berthnasol i’n tenantiaid ynghylch ein hymateb i’r sefyllfa gyfredol a dolenni defnyddiol i wefannau eraill.

More

Gweddnewid tai ar dair ystad yn Ninbych

Bydd eiddo'r Cyngor ar dair ystad dai yn Ninbych Uchaf yn cael ei weddnewid yn allanol yn ddiweddarach eleni, yn rhan o’r buddsoddi parhaus gan y Cyngor yn ei eiddo.

More

Clod mawr i Gina o’r Rhyl mewn seremoni gwobrau tai

Mae un o drigolion y Rhyl wedi cael ei hanrhydeddu yn seremoni wobrwyo bwysig Tai Cymru am ei gwasanaeth i'w chymuned.

More

Cwblhau gwaith gwella mawr yn Llanelwy

Cwblhawyd prosiect mawr gwerth £1.5 miliwn i wella'r amgylchedd ar Ystad Bro Havard yn Llanelwy gan Tai Sir Ddinbych, ac mae hyn wedi gwella’r ardal yn sylweddol.

More

Gwobr y Deyrnas Unedig i gynllun adfywio tai yn y Rhyl

Mae cynllun tai arloesol sy’n rhan ganolog o gynllun adfywio’r Rhyl wedi ennill gwobr bwysig ar lefel y Deyrnas Unedig.

More

Cannoedd o denantiaid wedi cymryd rhan mewn cyfres o sioeau teithiol ledled y Sir

Cynhaliodd Tai Sir Ddinbych saith digwyddiad dros yr haf i ymgysylltu â thenantiaid, darparu gweithgareddau am ddim i blant a chodi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau sydd ar gael.

More
1
2
3