Rydym ni wrthi’n ailwampio
Diolch i chi am alw heibio Gwefan Tai Sir Ddinbych.
Rydym ni wrthi’n datblygu ein gwefan newydd ar hyn o bryd, fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ac adnoddau buddiol i chi yn nes ymlaen eleni.

Yn y cyfamser, ewch i
i gael rhagor o wybodaeth neu cysylltwch trwy
phone01824 708 367
emailtai@sirddinbych.gov.uk
Houses