Argyfyngau costau byw

Yr ydym i gyd yn profi effeithiau'r argyfwng costau byw yn awr. I gefnogi ein tenantiaid, rydym yma i helpu, gan gynnig arweiniad, cyngor ac atgyfeiriadau i bartneriaid, gan gynnwys:

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Dyma rai cynghorion gan Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yr oeddem yn awyddus i’w rhannu gyda chi i helpu:

 1. Ceisiwch gyllidebu a lleihau eich costau.
 2. Gwiriwch a ydych yn gymwys am fudd-daliadau.
 3. Gwiriwch a allwch gael cymorth gyda’ch Treth Cyngor.
 4. Ceisiwch gyngor am ddim am ddyledion.
 5. Os nad oes gennych chi arian i brynu bwyd, ewch i gael cymorth gan eich banc bwyd lleol.

Ymwelwch â https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/local-member/denbighshire/ am ragor o wybodaeth ynghylch sut gallant helpu.


Money Helper UK 

Money Helper UK n cynnig canllawiau a chyngor am ddim ynghylch:

 • Byw ar incwm tynn
 • Cymorth os ydych chi’n cael trafferth â biliau a thaliadau
 • Diswyddo a cholli eich swydd
 • Cymorth ariannol os ydych yn hunan-ynysu
 • Cyngor ar ddyledion
 • Budd-daliadau
 • Arian Bob Dydd
 • Teulu a gofal

Ymwelwch â https://www.moneyhelper.org.uk/cy am ragor o wybodaeth ynghylch sut gallant helpu.


Cyngor Sir Ddinbych 

Yn Cyngor wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu gyda’r argyfwng costau byw y mae bob un ohonom yn ei wynebu ar hyn o bryd.  Mae hyn yn cynnwys:

 • Y Cynllun Cymorth Costau Byw
 • Cronfa Gymorth Ddewisol
 • Cynllun cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl
 • Prydau Ysgol Am Ddim
 • Grant ar gyfer offer a gwisg ysgol
 • Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â https://www.denbighshire.gov.uk/cy/budd-daliadau-grantiau-a-chyngor-arian/cymorth-costau-byw/cymorth-costau-byw.aspx