Argyfyngau costau byw

Yr ydym i gyd yn profi effeithiau'r argyfwng costau byw yn awr. I gefnogi ein tenantiaid, rydym yma i helpu, gan gynnig arweiniad, cyngor ac atgyfeiriadau i bartneriaid, gan gynnwys:

Sioe Deithiol Yr Haf Cyngor ar Gostau Byw 2022

Er mwyn helpu, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Dwr Cymru, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych, Atal Benthycwyr Arian Didrwydded Cymru, Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych, Undeb Credyd Cambrian, Cymru Gynnes a Groundwork Gogledd Cymru.   

Dewch draw i un o'n sioeau teithiol, a siaradwch â ni am wasanaethau defnyddiol a allai helpu.

Gorffennaf 2022

Dyddiad

Amser

Lleoliad

5 Gorffennaf

10am i 2pm

Y Rhyl: Morrisons Supermarket

6 Gorffennaf

10am i 11:30am

Betws Gwerfil Goch: Capel

6 Gorffennaf

1pm i 2:30pm

Glyndyfrdwy: Neuadd Bentref

13 Gorffennaf

10am i 2pm

Rhyl: Morrisons

14 Gorffennaf

10am i 11:30am

Gwyddelwern: ger Tafarn y Pentref

14 Gorffennaf

1pm i 2pm

Bryneglwys: ger Siop y Pentref

18 Gorffennaf

10am i 11:30am

Y Rhyl: Ystâd Dai Parc Bruton

18 Gorffennaf

1pm i 2:30pm

Y Rhyl: Canolfan Pheonix, Rhydwen Drive

26 Gorffennaf

10am i 11:30am

Rhuallt: Dyffryn Teg

26 Gorffennaf

1pm i 2:30pm

Bodelwyddan: Artillery Row

27 Gorffennaf

10am i 11:30am

Meliden: Greenspace ar waelod Ffordd Tŷ Newydd

27 Gorffennaf

1pm i 2:30pm

Prestatyn: Banastre Avenue

 

Awst 2022

Dyddiad

Amser

Lleoliad

1 Awst

10am i 11:30am

Dinbych: Greenspace by Maes Y Goron

1 Awst

1pm i 2:30pm

Henllan: Maes Sadwrn

2 Awst

10am i 11:30am

Ruthin: Parc Y Dre wrth ymyl Cae Seren

2 Awst

1pm i 2:30pm

Llanelwy: Bro Havard

9 Awst

10am i 11:30am

Corwen: Ystad Dai Clawdd Poncen

9 Awst

1pm i 2:30pm

Corwen: Canolfan Ni

10 Awst

10am i 11:30am

Llangollen: Canolfan Gymunedol Pengwern

10 Awst

1pm i 2:30pm

Llangollen: Food Share

 

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Dyma rai cynghorion gan Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yr oeddem yn awyddus i’w rhannu gyda chi i helpu:

 1. Ceisiwch gyllidebu a lleihau eich costau.
 2. Gwiriwch a ydych yn gymwys am fudd-daliadau.
 3. Gwiriwch a allwch gael cymorth gyda’ch Treth Cyngor.
 4. Ceisiwch gyngor am ddim am ddyledion.
 5. Os nad oes gennych chi arian i brynu bwyd, ewch i gael cymorth gan eich banc bwyd lleol.

Ymwelwch â https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/local-member/denbighshire/ am ragor o wybodaeth ynghylch sut gallant helpu.


Money Helper UK 

Money Helper UK n cynnig canllawiau a chyngor am ddim ynghylch:

 • Byw ar incwm tynn
 • Cymorth os ydych chi’n cael trafferth â biliau a thaliadau
 • Diswyddo a cholli eich swydd
 • Cymorth ariannol os ydych yn hunan-ynysu
 • Cyngor ar ddyledion
 • Budd-daliadau
 • Arian Bob Dydd
 • Teulu a gofal

Ymwelwch â https://www.moneyhelper.org.uk/cy am ragor o wybodaeth ynghylch sut gallant helpu.


Cyngor Sir Ddinbych 

Yn Cyngor wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu gyda’r argyfwng costau byw y mae bob un ohonom yn ei wynebu ar hyn o bryd.  Mae hyn yn cynnwys:

 • Y Cynllun Cymorth Costau Byw
 • Cronfa Gymorth Ddewisol
 • Cynllun cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl
 • Prydau Ysgol Am Ddim
 • Grant ar gyfer offer a gwisg ysgol
 • Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â https://www.denbighshire.gov.uk/cy/budd-daliadau-grantiau-a-chyngor-arian/cymorth-costau-byw/cymorth-costau-byw.aspx