Gwahodd ymgeiswyr am wobrau tai pwysig

Mae Tai Sir Ddinbych yn falch o gyhoeddi gwobrau newydd sbon, i anrhydeddu tenantiaid am eu cyflawniadau a’u gwaith yn eu cymunedau lleol.

Caiff y gwobrau eu cyflwyno mewn seremoni ym mwyty 1891 y Rhyl ar 8 Mai, 2019, ac mae’r trefnwyr wedi cadarnhau mai Jewson a Roger W. Jones y Rhyl fydd prif noddwyr y seremoni wobrwyo gyntaf.
 
Gwahoddir ceisiadau yn y categorïau canlynol:

  • Tenant y flwyddyn
  • Preswylydd tai / Grŵp cymunedol y flwyddyn
  • Gwobr gwasanaethau cwsmeriaid Tai Sir Ddinbych am y flwyddyn
  • Tenant ifanc y flwyddyn
  • Gardd y flwyddyn – Ardal Gymunedol
  • Gardd y flwyddyn – Tenant
  • Prosiectau cymunedol y flwyddyn

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Cabinet Arweiniol Tai: “Mae llawer iawn o waith gwych yn digwydd yn ein cymunedau lleol i wella ansawdd bywyd preswylwyr.  Mae cymunedau hefyd yn cydweithio ar brosiectau lleol ar gyfer pobl leol.

“Mae gwella tai yn flaenoriaeth i’r Cyngor a bydd cynnal ein seremoni wobrwyo gyntaf yn ffordd wych i anrhydeddu unigolion a chymunedau am eu hymroddiad, ac rydyn ni’n annog cymunedau ar draws Sir Ddinbych i enwebu ymgeiswyr.”

Am fwy o wybodaeth am y gwobrau neu i enwebu ymgeiswyr, cysylltwch â Tai Sir Ddinbych ar 01824 706000, tai@sirddinbych.gov.uk neu ewch i’r wefan