Gwasanaethau eraill y Cyngor

Mae Tai Sir Ddinbych yn rhan o Gyngor Sir Ddinbych.  I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau’r Cyngor, digwyddiadau yn Sir Ddinbych, addysg, casglu biniau gwastraff ac ati, ewch i.