Ymddygiad gwrthgymdeithasol / rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Byddwn yn rhoi cymorth a chyngor cyfrinachol i chi os byddwch yn rhoi gwybod am niwsans, ymddygiad gwrthgymdeithasol neu aflonyddu. Byddwn yn edrych i mewn i’ch cwynion ac yn penderfynu pa gamau i’w cymryd.

I roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol, gallwch un ai:

  • Anfon neges e-bost atom yn housing@denbighshire.gov.uk
  • Ein galw ar 01824 706000, neu
  • Lenwi’r ffurflen isod:

 

Eich manylion

Eich cyfeiriad